Trenutni uvjeti za ulaz u Tursku

Ažurirano: 12.07.2022.

!!! Putnici su dužni sami se informirati o propisima države u koju putuju, o vizama, deviznim, carinskim i zdravstvenim propisima te provjeriti valjanost putovnice. Putnici koji nisu hrvatski državljani dužni su se informirati o viznom režimu zemlje u koju putuju na stranici Veleposlanstva države čiji su državljani.

Molimo informirajte se o preporukama za putovanja i upozorenja za Tursku na službenim stranicama MVEP-a vezano uz potrebe za PCR testiranja i mogućnostima ulaska u Tursku.

Dodatne informacije: https://www.visasturkey.com/pcr-test-covid-health-requirements/

Svi niže navedeni uvjeti vrijede za hrvatske državljane i informativnog su karaktera. Moguće su promjene, pa Vas molimo da se informirate na gore navedenim web stranicama.

Za ulaz u Tursku potrebno je posjedovati:

  1. putovnicu koja vrijedi još najmanje 6 mjeseci od datuma ulaska u zemlju
  2. policu putnog zdravstvenog osiguranja

Državljani RH mogu bez covid ograničenja ući u Tursku.

KLIK NA ponudu ljetovanja u Turskoj 2022.